32. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu(CPR - ACLS) 27 -28 Ekim 2011

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ile  Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)'nin  ile birlikte düzenleyeceği, 32. İleri Kardiyak Yaşam Desteği (CPR - ACLS) Kursu, ATUDER Yönetim Kurulu üyesi, Doç.Dr. Zeynep ÇAKIR'ın direktörlüğünde ve ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı, Prof.Dr. Başar CANDER'in koordinatörlüğünde,  27 - 28  Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır.
 

Bilimsel Program

Adres:   İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yer:   İstanbul

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ