Bilim Acil'de Asistan Bilgi Yarışması

                

 

ASİSTAN BİLGİ YARIŞMASI


Amaç: Tüm zahmetleri aşarak kongreye katılan asistan arkadaşlarımızın da içerisinde olabilecekleri ve tamamen onlara ait bir aktivite düzenlemektir. Amaç kesinlikle insanların bilgi düzeylerini birbirleriyle yarıştırmak değildir. 

Yer ve Zaman: 
25–28 Nisan 2019 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 6.Intercontinental Emergency Medicine & 6. International Critical Care Congress 

Grupların oluşturulması:
Katılımcı asistanlar, bir grupta toplam dört kişiyi geçmeyecek şekilde istedikleri kişilerle grup oluşturabilirler.
1. Asistanlar arasında kıdemlilik derecesine bakılmaz.
2. Gruptaki kişiler aynı eğitim yerlerinden olabilecekleri gibi farklı eğitim kurumlarından da bir araya gelip grup oluşturabilirler.
3. Her grubun isim listesi yarışmadan önce yarışmanın yöneticisine bildirilir.

Soruların oluşturulması ve yarışmanın şekli:
1. Gizli olmak kaydı ile Türkiye’de Acil Tıp alanında uzmanlık yapmış farklı kişilerden soru alınacaktır.
2. Soru istenen her bir kişi ağırlık dereceleri farklı olmak üzere toplam 5 (beş) soru hazırlayıp cevapları ve referansları ile beraber sorunun ağırlık derecesini de belirterek (birden beşe kadar numaralandırarak) yarışmanın yöneticilerine gönderir.
3. Benzer olan soruların yerine yenileri istenilir. 
4. Yarışmada toplam soru sayısı otuz (30) olacaktır.
5. En ağır sorular 500, ikinci sıradaki 400, üçüncü sıradaki 300, ikinci sıradaki 200 ve en hafif olarak belirtilen sorular 100 puan değerinde olacak.
6. Toplanan sorular konularına göre göre altı farklı gruba ayrılır. 
7. Her konu grubunda ayrıca 3 adet yedek soru vardır. 
8. Her bir konu grubundaki sorular 100 puan, 200 puan, 300 puan, 400 puan ve 500 puan olarak numaralandırılır.
9. Konu gruplarına sorunun içeriğiyle ilişkili olarak “toksikoloji, travma, görüntüleme, kardiyoloji, çevresel aciller, kritik bakım*” gibi isimler verilir (*bu isimler örnek olarak verilmiştir). 
10. Soru şekli doğrudan olabilir, boşluk doldurma şeklinde olabilir, radyolojik görüntüleme veya EKG olabilir, herhangi bir hastalığın klinik bir görüntüsü (anjioödem gibi) olabilir. Cevaplar çoktan seçmelidir. 

Yarışma
1. Gruplar ekranı net görecek şekilde ayrı masalara otururlar.
2. Salondan soru sorma sırasında grupları rahatsız edecek durumlardan sakınılması için önceden tedbir alınır.
3. Her gruba soruları cevaplamakta kullanılacakları elektronik butonlar (K-Pad) dağıtılır. 
4. Her konu grubundan 5 adet olmak üzere toplam 30 soru vardır. 
5. İlk soruyu moderatör kendi belirler.
6. Soru sorulduktan sonra cevaplama süresi 30 saniyedir. 
7. Soruya doğru cevap veren gruplar puan kazanır.
8. En hızlı ve doğru cevabı veren grup bir sonraki soruyu seçme hakkını kazanır.
9. Soruyu seçen grup istediği soruyu seçebilir.
10. Konu gruplarındaki sorulardan bazıları riziko sorusudur. Eğer soru seçme hakkına sahip olan grup bu soruyu seçmişse (hangi soruların riziko sorusu olduğu sorusu önceden bilinmez tamamen tesadüfidir), sunucu gruba puanlarını riske edip etmediklerini sorar. Eğer grup riski kabul eder ve doğru cevap verirse riske attığı puan kadar ek puan kazanır. Soruyu bilemediği durumda ise puan kaybeder. Diğer gruplar ise risk puanı durumundan muaftır. Eğer soru seçme hakkına sahip grup puanlarını riske etmez ise yarışma olağan akışında devam eder. 
11. Sorular cevaplandırıldıktan sonra ekrandan da doğru cevap verilir. Hangi grupların doğru cevap verdiği ve cevaplama süreleri gösterilir. Doğru cevabı en kısa sürede veren grup bir sonraki soruyu seçer. 
12. Soruların sorulması sırasında, puanların yazılmasında, sürelere riayet edilmesinde ve benzer konularda karışıklık olmaması için üç bağımsız hakem seçilir. Bu hakemler kurallara uyulmadığı zaman soruyu iptal edebilir. Bunun yerine yedek sorulardan sorulur.
13. Tüm sorular bittikten sonra puanlar hesaplanır. Birinci gelen gruba kongrede ödül dağıtma saatinde grup çağırılır ve hediyeleri verilir.


BİLİM ACİLDE 
 

Asistan bilgi yarışması

Asistan bilgi yarışması artık kongrelerimizin olmazsa olmazlarından biri. Giderek daha fazla ilgi ve merakla takip edilen bu etkinlikte amacımız kesinlikle insanların bilgi düzeyini yarıştırmak değil. Yıl içinde pek çok zorluğa katlanan, tüm zahmetleri aşarak kongreye katılan asistan arkadaşlara tamamen onların içinde olabilecekleri ve eğlenebilecekleri bir aktivite yaratmak ve hep birlikte eğlenebileceğimiz, gülebileceğimiz adrenalin dolu bir kaç saati birlikte geçirmek hedefindeyiz. Yarışmamıza ismini veren değerli destekcimiz “Bilim İlaç’ın” katkılarıyla, dereceye giren ekiplere sürpriz ödüller de veriyoruz. Sende bu heyecana ortak olmak istiyorsan, dört kişilik grubunu kur, aşağıdaki formu doldur ve bize gönder.


BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Dr. İlker AKBAŞ 
İletişim: 0544 422 28 80 
E-Posta: [email protected] 

 

  ASİSTAN BİLGİ YARIŞMASI FORMU İÇİN TIKLAYIN

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ