Okul Hakkında Genel Bilgiler

Neden Ultrason Okulu- Sono School ?

Katılımcılar bu okul sırasında toplam 4 kurs ve bir yaz okulu toplantısına katılacaklardır.

Diğer ultrasonografi kurslarından farklı olarak, kritik hastada ultrasonografi uygulamalarını modüler hale getirerek öğrenim hedeflerine daha kolay ulaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz..

Uluslararası kurs kalitesi ile yarışacak şekilde, her kurs sırasında iki ses-görüntü perdesi ve simülasyon odaları oluştururak kurslarımızı ATUDER UltrasonOkulu – SonoSchool ile daha ileri düzeye taşıdık.

İl bazında düzenlenecek olan kursların yanı sıra Türkiye’de bir ilk olarak başlattığımız internet destekli bir eğitim sistemi olan www.sonoschool.net sitesi üzerinden de kurslara ait modülleri tamamlamak mümkün olacaktır. İnternet üzerinden modülleri tamamlayan kursiyerler sonrasında yaz okuluna katılmaya hak kazanacaktır.

Günlük kurs modüllerinde maksimum katılımcı sayısı 30’u aşmayacaktır.

Hedef Kitle :

-       Acil Tıp Doktorları

-       Paramedikler

-       Aile Hekimleri

-       Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları

-       Yoğun Bakım Hekimleri

-       Genel Cerrahi Hekimleri

-       Dahiliye Uzmanları

-       Göğüs Hastalıkları Uzmanları

Kapasite: 30 katılımcı

Lokasyon ve Modüller:

Modüller : Ankara, İstanbul, İzmir 

Yaz okulu : Kuşadası, Çeşme, Antalya

1. Kritik Hastada Toraks Modülü: USG fiziği, Kardiyak akslar, Ekokardiyografide göz kullanım metodu, Temel ve İleri Akciğer Ultrasonografisi,

2. Kritik Hastada Batın Modülü: USG fiziği, Hepatobiliyer ultrasonografi, Renal Ultrasonografi, Abdominal Aorta Ultrasonografisi, FAST, Akut Appandisitte ultrasonografi, İnce barsak obstriksiyonu ve ultrasonografi, obstetrik ve jinekolojik acillerde ultrasonografi,

3. Musküloskeletal Ultrasonografi Modülü: Ultrasonografi Fiziği, Üst Ekstremitede ultrasonografi, Üst ekstremitede ultrasonografi ile sinir blokları, Alt Ekstremitede ultrasonografi, Alt Ekstremitede ultrasonografi ile sinir blokları.

4. Travma Hastasında Ultrasonografi Modülü: Ultrasonografi Fiziği, FAST, Ekokardiyografide göz kullanım metodu, Travmaya bağlı kardiyak ve torasik yaralanmaları tanıma, Volüm durumunu değerlendirme ve Ultrasonografi eşliğinde yapılacak girişimsel işlemler.

 

Yaz okulu : Yıl içerisinde öğrenilen konuların tekrar edilmesi ve OSCE- VİVA istasyonlarında yıl sonu seviye tespiti yapılarak, ATUDER UltrasonOkulu- SonoShcool belgesinin verilmesi.

 

Öğrenim Materyalleri:

-       Dersler power point presentasyon veya key not presentasyonu ile sunulacaktır. Teorik derslere katılım klasik kursların yanı sıra aynı şartları ve tekrar imkanını sağlayan www.sonoschool.net üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.

-       Her kurs modülü sonrasında, modül ile ilgili olarak katılımcı, kendi kliniğinde 25 vaka yaparak, ATUDER UltrasonOkulu- SonoShcool fakülte üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere gönderecektir.

-       Yaz okulu sırasında OSCE ve VİVA istasyonları oluşturulacaktır.

Pratik Odaları: Canlı ve cansız mankenlerin kullanıldığı iki ayrı pratik odasında pratikler tamamlanacaktır.

Önceki Kurs Fotoğrafları

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ