Nörolojik Aciller

Dr. Ayhan AKÖZ  (Başkan)
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp AD
Dr. Behçet AL Dr. Ali DUMAN
Gaziantep Üniversitesi Acil Tıp AD Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp AD
Dr. Atıf BAYRAMOĞLU Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN
Ankara Gülhane E.A.H Acil Kliniği SBÜ Bağcılar E.A.H Acil Tıp Kliniği
Dr. Mücahit KAPÇI Dr.Selçuk Eren ÇANAKÇI
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp AD Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp AD
Dr. A. Osman KOÇAK Dr. Çağaç YETİŞ
Atatürk Üniversitesi Acil Tıp AD Rize Kaçkar Devlet Hastanesi Acil Servis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nörololik Aciller Çalışma Grubu
Nörolojik aciller oldukça sık görülürler ve genellikle uzun ve kısa dönem sonuçları bakımından yıkıcıdırlar. Acil servislere başvuran hastaların yaklaşık %5'inin nörolojik semptomları vardır. En sık görülen semptomlar veya tanılar baş ağrısı, inme, nöbetler ve Santral Sinir Sistemi (SSS) enfeksiyonları olarak sayılabilir. Son yıllarda, nörolojik şikayetlerle hastaneye gelen hastalar için geliştirilmiş zamana bağlı tedaviler, hızlı ve doğru tanının önemini giderek arttırmıştır. Nörolojik acillerin tam olarak değerlendirilmesi sıklıkla tanı ve tedavi açısından gelişmiş merkezlere transferi gerektirebilir. Tanı ve/veya tedavideki gecikmeler olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu yüzden tanı koymada standardizasyon oldukça önemlidir.

Akut iskemik inmenin hızlı tanı ve tedavisinde zaman faktörü hayati öneme sahiptir. Son yıllarda akut iskemik inmenin erken döneminde trombolitik tedavi ve intraarteriyel yeni girişimsel uygulamalar sayesinde ölüm ve sakatlık oranlarında anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Ancak hastaların büyük bir kısmı tanı ve tedavide yaşanan gecikmelerden dolayı bu şansa sahip olamamaktadır. Hastane öncesi dönemdeki gecikmeler inme belirti ve bulgularının hasta veya hasta yakınları tarafından tanınamamasına, hastaneye transport şekline ve ilk tedavinin niteliğine bağlıdır. Hastane içi gecikmenin nedenleri ise tıbbi değerlendirme ve görüntülemede gecikme, tromboliz uygulama konusunda kararsızlık gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle akut inme bakımı için hastane öncesi acil hizmeti verenler, acil servis ekibi ve inme bakım uzmanlarının birbirleri ile irtibatlı çalışması hızlı ve doğru tedavinin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Böylece inme hastalarına erken ve doğru müdahale, hastaların mortalitesi, morbiditesi ve yaşam kalitesini olumlu düzeyde etkileyeceği gibi hastalığa ve onun komplikasyonlarına yönelik maliyetleri de önemli oranda azaltacaktır.

Çalışma grubunun ana amaçlarından biri halkın ve vakaya giden 112 ekiplerinin inmeyi tanıma ve inme tedavisini yapabilecek merkezlere hastanın transportunu sağlama konusunda eğitimler düzenlemek, hastanelere ulaşan vakalara da en uygun tedaviyi en kısa sürede uygulayabilmek için kurumlarda inme timlerinin oluşması hatta inme ünite veya merkezlerinin kurulması için çalışmalarda bulunmaktır. Bu inme ekiplerinin içinde Acil Tıp Uzmanlarının olmazsa olmaz gerekliliğini derneklere ve kanun koyuculara anlatmaktır. Ayrıca Nöroloji ve Girişimsel Radyoloji gibi klinikler ile temasları artırıp birlikte çalışma kültürünü oluşturmaya çalışmaktır. Nörolojik aciller konusunda ülkemiz acil hekimlerine güncel yaklaşımı anlatmak, bu konuda ilgisi olan acil uzmanları ile beraber literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, güncel kılavuzların ışığında kurslar ve paneller düzenlemek ve kurumlara örnek oluşturabilecek algoritmalar oluşturabilmek, acil servislerde trombolitik ve nörogirişimsel uygulamaları yurt içinde ve yurt dışında takip etmek diğer görevlerimizdir.

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ