Mezuniyet Sonrası Çalışma Grubu

Değerli Acil Tıp Uzmanlarımız, 
Yeni mezun olacak meslektaşlarımızın atama öncesinde;
Gerek idari konularda gerek mesleki konularda, göreve başladıktan sonra problem yaşamamaları adına bir plan yaptık.
Ayrıca atandıkları yerlerde yeni görevlerine, hastalarına ve çalışma arkadaşlarına da daha hızlı adapte olabilmeleri için hem mesleki tecrübelerimizi aktarmak hem de bu süreçte Acil Tıp Uzmanlığını onlara daha sıcak ve samimi bir ortamda anlatabilmek istedik.
Mezundoktor.com ve Mezundoktor.online web siteleri ve @mezundoktorcom insatagram/facebook/twitter sosyal medya hesapları üzerinden E-toplantılar, vaka ve bilgi paylaşımları şeklinde planladığımız eğitimlerin başlıklarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz. Bu sürece Sizlerin de katkı ve desteklerinizli bekliyoruz. 
Belirttiğimiz konu başlıkları içinden seçtiğiniz veya sizin eklemek istediğiniz başka öneri ve katkılarınız için bir form bağlantısı paylaşıyoruz. Formda uygun olduğunuz tarih ve saatlerle anlatmak istediğiniz konu başlığı veya başlıklarını bizimle paylaşmanızı bekliyoruz. 

 

DHY

 • Devlet hizmet yükümlülüğü nedir ?
 • DHY nasıl başlar, nasıl biter, yükümlülükleri nelerdir ?
 • Mezuniyet sonrasında her hekim DHY olur mu ?
 • Sağlık mazereti, Eş mazereti ve diğer mazeret durumları nelerdir ? 
 • Yabancı uyruklu hekimler DHY olabilir mi ?
 • DHY tamamlamadan özel hastanede çalışılabilir mi ? 
 • DHY bitmeden tekrar kuraya girilebilir, kurum içi atama yapılabilir mi ?
 • DHY hizmet bölgeleri ve süreleri neye göre belirlenir ?
 • DHY bitmeden ve bittikten sonra istifa süreçleri nasıl olur ?
 • DHY bitmeden asistanlık yapılabilir mi, TUS’ u kazanında DHY kalkar mı ?
 • Erkekler için DHY devam ederken askerlik süreci nasıl olur ?
 • DHY iken evlilik süreçleri ve eş durumu atamaları nasıl olur ?
 • DHY devam ederken sözleşmeli personel olunabilir mi ?


112 Ambulansı / Acil Hasta Senaryoları

 • Acil vakanın komuta merkezi tarafından tanınması ve değerlendirilmesi nasıl olmalıdır ?
 • Çağrı karşılama ve acil hasta/hasta yakınıyla iletişim kurma nasıl olmalıdır ?
 • 112 komuta merkezinden vaka kabul etme ve telsiz iletişimi kurma nasıl olmalıdır ?
 • Acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ambulans işleyişi nasıl yürütülmelidir ? 
 • Ambulans personeli ile iletişim ve görev esnasında yönetim nasıl olmalıdır ?
 • Ambulans ile vakaya çıkma, olay yeri, yaralı ve kazazede, acil hasta tanımları
 • Adli vakaların ve toplumsal olayların yönetimi nasıl olmalıdırı ?
 • Şüpheli durumlarda komuta ve kolluk kuvvetleriyle iletişim ve olay yönetimi nasıl olmalıdır ?
 • Olay yerinde ilk karşılanma ve ilk hasta değerlendirme süreçleri nasıl olmalıdır ?
 • Zor hasta ve yakınlarının yönetimi nasıl olmalıdır ?
 • Olay yerinde ve ambulans içinde kriz yönetimi nasıl olmalıdır ?
 • Sağlık kuruluşlarına hasta teslimi ve nakil esnasında bilgi paylaşımı nasıl olmalıdır ?
 • Uygun hastaya uygun sağlık kuruluşu seçimi nasıl olmalıdır ?

 

Acil Serviste Kritik Hasta Ve Resüsitasyon Odası

 • Acil resüsitatif müdahaleler nasıl yönetilmeli ve uygulanmalıdır ?
              Acil / pratik hava yolu yönetimi nasıl olmalıdırı ? Basamakları nelerdir ? 
              Acil dolaşım desteği ve KPR uygulamaları hangi sırayla ve nasıl uygulanmalıdır ?
              Yeni doğan, Pediatrik Ve Gebe resüsitasyonu gibi özellikli durumlar nasıl yönetilmelidir ?
 • Travmatik acil hastalar nasıl değerlendirilmelidir?
              Erişkin çoklu travma hastası nasıl yönetilmelidir?
              Çocuk travma hastaları nasıl yönetilmelidir?
              İleri yaş travma hastaları nasıl yönetilmelidir?
              Gebe travma hastaları nasıl yönetilmelidir?
 • Kafa yaralanmaları, Spinal yaralanmalar, Toraks ve Batın yaralanmaları nasıl yönetilmelidir?
 • Ekstremite yaralanmalarında acil durumlar nelerdir? yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Uzuv kopmaları, organ kayıpları, açık toraks ve batın yaralanmaları nasıl yönetilmelidir?
 • Damar yaralanmaları, nörolojik arazı olan yaralanmalar nasıl yönetilir ve sevk edilir? 
 • Yüz ve duyu organı (göz, kulak, burun) yaralanmalarında acil müdahaleler nasıl olmalıdır?
 • Metabolik acil hastalıklar nasıl yönetilmelidir?
 • Sistemik enfeksiyonlara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Tanısı belli olmayan hastalara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Zehirlenme ihtimali veya şüphesi olan hastaların yönetimi nasıl olmalıdır?
 • Nedeni bilinmeyen kardiyak arrest ve şüpheli ölüm vakaları nasıl değerlendirilmelidir?
 • Bulaşıcı hastalığı olup, acil müdahale gereken hastalarda izolasyon önlemleri nasıl olmalıdır?
   

Kritik Acil Vaka Değerlendirmeleri

 • Acil kardiyak hastaların değerlendirilme süreçlerinde pratik bir algoritmik yaklaşım nasıl olabilir?
  • EKG ne zaman ve nasıl çekilmeli nasıl değerlendirilmelidir?
  • En pratik EKG yorumlama ve EKG ile monitörizasyon nasıl olmalıdır?
  • Aritmi yönetimi ve tedavi basamakları nelerdir?
  • Ölümcül aritmiler ve acil yönetimi nasıl olmalıdır?
  • Yatış ve konsültasyon gereken kardiyak patolojiler hangileridir?
  • Acil kardiyak hastaların prognoz ve yatış ihtiyacı açısından pratik skorlamalar var mıdır?
  • Akut koroner sendromların tanı ve tedavi basamakları nasıl olmalıdır?
  • Acil kardiyak hasta ne zaman ve nasıl sevk edilmelidir?
               
 • Acil nörolojik hastaların değerlendirilme süreçlerinde pratik bir algoritmik yaklaşım nasıl olabilir?
 • Acil nörolojik hastanın tanı ve tedavi basamakları nasıl olmalıdır?
 • Tanı testleri ve görüntüleme yöntemleri hangi sırayla istenmeli ve değerlendirilmelidir?
 • Hangi nörolojik hastalarda konsültasyon ihtiyacı vardır?
 • Nörolojik acil hastaların prognoz ve yatış ihtiyacı açısından pratik skorlamalar var mıdır?
 • Sevk ihtiyacı olan nörolojik hastaların yönetimi nasıl olmalı ve sevk, ne zaman yapılmalıdır?
 • Baş ağrısının ayırıcı tanısı nasıl yapılmalı ve hangi hastalarda görüntüleme yapılmalıdır? 
 • Solunum sıkıntısı ve solunumsal acillerde pratik yaklaşım nasıl olmalıdır ?
              Solunum yolu enfeksiyonları pratik ve algoritmik olarak nasıl değerlendirilmelidir ?
              Yatış ve konsültasyon gereken solunum patolojiler hangileridir ?
              Solunum yolu enfeksiyonlarında prognoz ve yatış ihtiyacı için pratik skorlamalar var mıdır ?
 • Karın ağrısı şikayeti olan hastanın ayırıcı tanısı pratik olarak nasıl yapılmalıdırı ?
 • Ateş şikayeti olan hastaların hızlı ve pratik değerlendirme süreçleri nasıl olmalıdır ?
 • Akut ağrılar nasıl yönetilmeli, hangi ağrılarda hangi tedavi basamakları uygulanmalıdır 
 • Davranış bozuklukları ve konveksiyon bozuklukları acilde nasıl yönetilmelidir ?
 • Ağrı kesici ve uyuşturucu madde bağamlılığı olan hastalar nasıl yönetilmelidir ?
 • Sıvı ve destek tedavileri nasıl olmalıdır ? Doğru hastaya doğru sıvı tercihi nasıl yapılmalıdır ?
 • Analjezik tedavi uygulama basamakları nasıl olmalıdır ?
 • Acil serviste antibiyotik tedavileri ve uygulama basamakları nasıl olmalıdır ?
 • Acil servisten taburculuk için standart bir prosedür var mıdır ?
 • Acil servisten hasta taburculuk kriterleri neler olmalıdır ?
 • Acil hekimi hangi ilaçları reçete edebilir ?
 • Reçete yazarken dikkat edilmesi gereken durumlar var mıdır ? 

  Mediko - Legal durumlar
 • Beyaz kod nedir ? Hangi durumlarda nasıl verilir ?
 • Görevden çekilme hakkı nedir ? 
 • Hasta seçme hakkı nedir ? Acil servis hastalarında uygulanması mümkün müdür ?
 • Şikayet etme ve şikayet edilme durumları nasıl yönetilmelidir ? 
 • İfade verme ve karakola/mahkemeye çağrılma süreçlerinde neler yapılmalıdır ?
 • Hukuki destek sağlanmasına ilişkin standart uygulamalar nelerdir ? 
 • Mobbing ve kurum içi idari süreçlerin işleyişine ilişkin sorunlarda nasıl davranılmalıdır ?
 • Fiziksel ve/veya sözel şiddete uğrama durumunda neler yapılmalıdır ?

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ