Acil Tıp Çözüm Komisyonu

Türkiye’ de acil servislerde çalışan ATU, ATA ve acil servis çalışanlarının,

 1. Döner sermaye ödemeleri,
 2. Nöbet ve çalışma saatleri düzenlemeleri,
 3. Yetki, sorumluluk ve sicil amirliği,
 4. Yönerge, yönetmelik haklar değişiklikler,
 5. Uzmanlık sonrası eğitim ve personel eğitimleri (hemşire, paramedik, asistan) konularında yaşadıkları, sorunlar ve çözüm önerilerini dinleyecek,

Gerekli gördüğü durumlarda ilgili hastanenin Başhekimi, hastane yöneticisi, Acil servis sorumlusuyla birebir, yüz yüze temasa geçecek bir komisyon kuruldu.

ACİL TIP ÇÖZÜM KOMİSYONU çalışmalarına başlamıştır.

Kısaca ACİL TIP UZMANLIĞI ve ACİL TIP İŞLEYİŞİYLE ilgili tüm özlük hakları, talep ve istekleri gündeme alacak bu komisyon için bölgesel temsilcilikler oluşturulmuştur.

ACİL TIP ÇÖZÜM KOMİSYONU’ na ulaşmak için dernek sekreterimize ulaşmanız yeterlidir.

Acil Tıp Uzmanlarının problemlerini, taleplerini ve önerilerini değerlendirme komisyonu

Dr. Behçet Al
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD,
E-mail: [email protected]
Telefon: 0533 810 76 90
 

Yetki alanımız:

 1. Türkiye’de herhangi bir yerde çalışan Acil Tıp Uzmanlarının meslekleri ve çalışma yerleri ile ilgili problemlerini tespit etmek,
 2. Toplanan veya kayıt edilen problemleri en kısa zamanda grupta bulunanlara mail ile veya telefonla bildirmek,
 3. Grup kendi içinde çözebileceği kadar problemi çözmeye çalışır; çözemediği kısımları ATUDER Yönetim Kuruluna bildirir,
 4. İstek ve talepler kayıt altına aldıktan sonra, altı ayda bir ATUDER Yönetim Kuruluna rapor halinde ayrıca bildirir, 

Kayıtların toplanma şekli:

 1. http://www.atuder.org.tr/ de yeni bir sayfa açılacak,
 2. Bu sayfada komisyonda bulunanların mobil telefon numaraları ve mail adresleri bulunacak,
 3. Sayfada bir “şikâyet” yeri olacak,
 4. Şikâyet sahipleri şikâyetlerini kendileri için ayrılan yere şikâyetlerini, taleplerini, önerilerini, açık adreslerini, mail adreslerini ve telefon numaralarını yazacaklar,
 5. Bu sayfa her gün komisyon tarafından takip edilecek,

Talep ve şikâyetlerin takibi

 1. Şikâyet kutucuğuna düşen şikâyetler en kısa zamanda (24 saat) değerlendirmeye alınacak,
 2. Müşteki ile telefon, mail, face, twitter vb aracılığı ile bağlantıya geçilecek,
 3. Gerekli durumlarda kişinin çalıştığı kurumun yöneticileri ile de görüşebilecek,
 4. Kurul kayda değer bulmadığı şikâyetleri değerlendirmeye almayabilir. Ancak bunun nedenini müştekiye iletmelidir.

 

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ