Acilin Öyküsü 2015 ikinci kitap yayımlandı.

16.02.2016

Acil servis… Birçok insanın hayatının en önemli anlarını ya­şadığı farklı bir dünya… Hayatla ölüm arasındaki ince çizginin geçtiği yer… Doksan milyonluk ülkemizde yılda 120 milyonu aşkın hastanın başvurduğu, binlerce üzüntünün ve sevincin ya­şandığı özel hizmet alanları acil servislerimiz. Her gün onlarca değişik hadise yaşanır, sadece tıbbi değil aynı zamanda sosyal hikâyelere de tanıklık eder bu mekânlar. Kimi zaman yaşlı bir amcanın, bazen yeni doğan bir çocuğun, bazen çok önemli mev­kilerde görev yapan bir kişinin, bazen de kimsesiz ve evsiz bir insanın yolları kesişir burada. Dışarıda farklı hikâyeler yaşayan insanların, sosyal ve sınıfsal ayrım yaşamadan ortak bir kaderle buluştuğu yerlerdir buralar. Acil servisteki hastalar birinin oğlu, birinin babası, birinin eşi, bir diğerinin kardeşidir; fakat her biri insan ve her biri ayrı bir dünyadır.

Emek, özveri ve sevgi ile çalışmanın gerektiği acil servislerde insanüstü bir çabayla hizmet veren sağlık çalışanları, bu zorlu hayat savaşının isimsiz kahramanları olarak büyük bir saygıyı hak ediyor. Hayata tutunmaya çalışanlara tutunacak dal, nefes alamayanlara nefes olmaya çalışan ancak değerleri anlaşılama­yan sağlık ordusunun bu güzel insanlarına, hak ettikleri değerin verilmesini diliyoruz. İşte bizler de gölgede kalmış, çalışanıyla ve hastasıyla birçok hikâyeye sahip olan bu mekânlara farklı bir açıdan bakılabilmesini arzu ettik ve bir öykü yarışması düzenle­meye karar verdik. 2015 yılı içerisinde ilkini gerçekleştirdiğimiz “Acilin Öyküsü” adlı yarışmamız büyük ilgi gördü. Öğrencisinden doktoruna, hastasından refakatçisine kadar birçok kişi öyküleri ile sürece katkıda bulundu, onların sayesinde sizlerle buluştur­duğumuz güzel iki eser ortaya çıktı.

ATUDER olarak çok önem verdiğimiz bu çalışmanın ikinci ki­tabının acil servislerimiz, hastalarımız ve çalışanlarımız için gür bir ses olmasını umut ediyoruz. Bu konuda fikir babası olan Cen­giz Yakıncı Bey’e, aracılık eden İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD’nin değerli öğretim üyeleri Hakan Oğuztürk Bey ve M. Gökhan Tur­tay Bey’e, jüri üyelerimize, öyküleri ile yüreklerini bizlere açan tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2015 yılı için­de gerçekleştirdiğimiz öykü yarışmamıza gönderilen öykülerden oluşturduğumuz bu ikinci kitabımızı, gece gündüz demeden hastaları için fedakârca çalışan tüm acil servis çalışanlarına ithaf ediyoruz.

 

      Prof. Dr. Başar CANDER

ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı

 

***

Tıp duayenlerinden Sami Zan, “Doktor acilde doktordur.” sözü ile acil tıbbın ne denli önemli olduğunu vurgular. Acil ser­visler, içinde yaşanılan toplumu yansıtan aynalardır. Hastanele­rin işleyişini anlamak için acil servislere bakmak yeterlidir. Top­lumdaki kişi sayısı kadar öykü vardır buralarda. Bu mekânlarda yaşanmış öykülerin çeşitliliğini hiçbir tıp dalında bulmak müm­kün değildir. Aynı anda komedinin de dramın da trajedinin de melodramın da yaşanabileceği yerlerdir buralar. Gündem hızlı değişir bu mekânlarda.

Acil tıp; zor, emek ve özveri isteyen bir daldır. Anlatacak çok öyküleri vardır burada çalışanların, hasta olarak gidenlerin, yar­dım bekleyenlerin ve yardım sunanların. Yani ölümsüz kılınması gereken binlerce öyküye gebedir acil servisler. Acil Tıp Uzman­ları Derneği bu amaçla yaşanan öykülerin ölümsüzleşmesini gayret edindi ve bir öykü yarışması tertipledi. Acilin Öyküsü adı altında açılan ve son başvuru tarihi 1 Şubat 2015 olan yarışma­ya, 170 hikâye gönderildi. Yarışmaya gelen öykülerin çoğunun kitaba girmesi en büyük hayalimizdi. İlk kitabımızda jüri üyeleri­miz tarafından seçilen 42 öykü metnine yer verdik. Yarışmanın ikinci kitabı olarak basımını gerçekleştirdiğimiz bu kitabımızda da 37 öyküye yer vererek öykülerin ölümsüz kılınmasını istedik.

Yarışmayı başlatmamızda bizlere büyük destek veren Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Can­der Bey’e, değerlendirmeleriyle büyük emek harcayan jüri üye­lerimize, öyküleriyle yarışmamıza katkı sunan tüm katılımcıları­mıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Acil tıp eğitimine farklı bakış açısı getireceğini umduğumuz bu ikinci kitabımızın, acil servis çalışanlarımız ve hastalarımız arasında bir köprü kurmasını ümit ediyor, yeni acil öykülerinin kitaplaştırılarak ya da elektro­nik ortama konularak daha geniş kitlelere ulaşmasını diliyoruz.

Prof. Dr. Cengiz Yakıncı

Prof. Dr. Hasan Kavruk

YAZARLAR


AYIN MAKALESİ